Tilsyn med forsikringsbransjen (økonom/aktuar)

Seksjon for forsikringstilsyn er en del av avdeling for bank- og forsikringstilsyn, og fører tilsyn med forsikringsforetak, pensjonsforetak og forsikringsformidlingsforetak. Seksjonen skal gjennom sitt arbeid sikre betryggende soliditet og god risikostyring og internkontroll i foretakene, og slik bidra til å sikre at foretakene er i stand til å møte sine forsikrings- og pensjonsforpliktelser overfor kundene. Seksjonen består av 20 medarbeidere med høy og variert kompetanse (jurister, økonomer og aktuarer), og hovedoppgavene er stedlige og dokumentbaserte tilsyn, forvaltningsoppgaver og regelverksutvikling. Seksjonen samarbeider nært med øvrige seksjoner i Finanstilsynet, blant annet seksjon for soliditetsregulering og seksjon for analyse og rapportering.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre stedlige tilsyn i foretakene for å kontrollere at de følger opp kravene til risikostyring og internkontroll knyttet til alle deler av virksomheten, samt krav til soliditet og forsikringstekniske avsetninger.
 • Løpende dokumentbasert tilsyn med foretakene.
 • Vurdere tiltak overfor forsikrings- og pensjonsforetak på grunnlag av rapporteringer fra foretakene, tilsyn og analyser av virksomheten.
 • Delta i seksjonens øvrige tilsyns- og forvaltningsoppgaver. Dette omfatter også arbeid med nasjonal og internasjonal regelverksutvikling på forsikringsområdet.
 • For mer erfarne kandidater kan det bli aktuelt med institusjonsansvar for enkeltforetak.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen økonomi med meget gode resultater, gjerne med spesialisering innen finans eller samfunnsøkonomi, eller utdanning på tilsvarende nivå innen statistikk, finans- eller forsikringsmatematikk.
 • God kjennskap til, og erfaring fra, forsikringsbransjen og/eller erfaring fra relaterte oppgaver i offentlig sektor er en fordel, men nyutdannede med meget gode resultater kan også søke.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og ansvarlig
 • Sterke analytiske evner
 • Interesse for faglig fordypning

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjelder videreutdanning, kurs og opplæring
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Treningsfasiliteter
 • Tiltreden og lønn etter avtale

Annet 

SØK PÅ STILLINGEN HER!