RSM Norge søker nyutdannede revisorer i Agder høsten 2020!

Dine viktigste oppgaver vil bli å;

  • sette deg inn i og forstå kundenes virksomhet og behov,
  • gjennomføre finansiell revisjon av våre oppdragsgiveres regnskaper,
  • kommunisere godt og skape begeistring sammen med kunder og kollegaer,
  • bidra til å ta vare på og videreutvikle RSMs kultur, omdømme og kompetanse,
  • bidra til å styrke tilliten til finansiell informasjon i markedet.