UTGÅTT! Praktikantplasser ved ambassaden i Warszawa

Praktikantplasser ved ambassaden i Warszawa våren og høsten 2020

Praktikant

Den norske ambassaden i Warszawa har en ledig studentpraktikantplass våren 2020 og en høsten 2020. Søknadsfrist er 29.09.2019 for begge praktikantplassene, med tiltredelse i henholdsvis januar 2020 og juli 2020. Oppholdets varighet er på inntil 6 måneder.

Med sin størrelse og beliggenhet er Polen midt i smørøyet hva gjelder sikkerhetspolitikk, økonomisk og politisk utvikling både Sentral/Øst-Europa, og i NATO og EU. Landet er i en moderniseringsprosess og den politiske utviklingen er preget av reformer og reformforsøk bl.a. innen rettsvesenet, og samlet gjør dette at Polen er et svært spennende land å følge, også sett med norske øyne. Polen og Norge har et nært og godt bilateralt forhold som pleies og videreutvikles gjennom blant annet politiske besøk, EØS-midlene, norsk turisme til Polen og den store gruppen polakker bosatt i Norge. Polen har også et rikt kulturliv, lange tradisjoner innenfor akademia, mange store og små interessante og vakre byer, fjell og kystlinje og en myriade av innsjøer, og alt dette finnes i tilgjengelig avstand fra Warszawa.

Dersom du er interessert i politikk og samfunn, geografi og historie, vil et praktikantopphold i Warszawa gi deg mulighet til å arbeide med blant annet disse temaene, og et opphold i Warszawa vil gi deg et verdifullt innblikk i hva som rører seg i regionen og i landet. I tillegg får du en enestående mulighet til å bli kjent med hvordan arbeidet på en norsk ambassade fungerer, inklusive hvordan det er å jobbe i et internasjonalt miljø med både nordmenn og polakker. Ambassaden har ca. 20 ansatte, fordelt på sju norske diplomater og 13 lokalt ansatte. Sist, men ikke minst får du verdifull innsikt i hvordan diplomatiet fungerer.

Målet med praktikantordningen er at studenter skal få god innsikt i ambassadens daglige virke og utenrikstjenesten generelt. Som praktikant får du derfor svært varierte arbeidsoppgaver, blant annet å bistå i rapportering om politiske og økonomiske forhold i Polen, og om forholdet mellom Norge og Polen. Videre vil arbeidet inkludere bistand i konsulære saker samt informasjonsarbeid og sosiale medier, tilrettelegging for offisielle besøk, deltakelse på eksterne møter og konferanser, kultursamarbeid og enkelte administrative arbeidsoppgaver. Tidligere studentpraktikanter har blant annet hatt bakgrunn fra økonomi, jus, kultur- og statsvitenskap.

I vurderingen av søkerne vil vi legge vekt på følgende:

  • Interesse for Polen og regionen inkludert polskkunnskaper
  • Generell interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Interesse for og erfaring med sosiale medier og nettpublisering

Praktikanten må være norsk statsborger og under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden. Søkere som tidligere har vært studentpraktikanter i utenrikstjenesten vil ikke bli vurdert. Praktikantplassen er ikke lønnet, men du får et stipend til dekning av bo- og levekostnader, som i dag utgjør ca. 9000 NOK pr. mnd. Praktikanten må selv dekke sine reiseutgifter. Det må fremlegges dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd ved ankomst.

Kortfattet søknad, vedlagt CV og vitnemål fra videregående skole og universitet, samt relevante attester sendes til emb.warsaw@mfa.no merket «Søknad på praktikantplass + ditt navn» innen 29.09.2019. Vennligst spesifiser om søknaden gjelder for vår 2020 eller høst 2020. Spørsmål og henvendelser kan rettes til nåværende praktikant Thomas Moe (Thomas.Sebastian.Godawa.Moe@mfa.no) eller ministerråd Tale Kandal (tale.kandal@mfa.no).