Praktikantplasser 2019/2020 – Den Norske ambassaden i Warszawa

Den norske ambassaden i Warszawa har en ledig studentpraktikantplass høsten 2019 og en våren 2020. Søknadsfrist er 15. mars 2019 for begge praktikantplassene, med tiltredelse henholdsvis juli/august 2019 og januar 2020. Oppholdets varighet er på inntil 6 måneder.

 

Polen er et sentraleuropeisk land med rik historie, kultur og et spennende politisk klima. Polens størrelse og beliggenhet gjør at det er i en unik posisjon hva gjelder sikkerhetspolitikk, økonomisk og politisk utvikling i Sentral/Øst-Europa, NATO og EU. Midt i en moderniseringsprosess og med en politisk utvikling preget av reformer og reformforsøk innen bl.a. rettsvesenet, er det som skjer i Polen særlig viktig også sett med norske øyne. Polen og Norge har et nært og godt bilateralt forhold, som pleies og videreutvikles gjennom blant annet EØS-midlene, og den store gruppen polakker bosatt i Norge. Med sitt rike kulturliv og lange tradisjoner innenfor akademia har landet mye å by på, og mange nordmenn velger å legge studietiden eller ferien til Polen.

Praktikantoppholdet gir deg mulighet til å arbeide med blant annet disse temaene, og et opphold i Warszawa vil gi deg et verdifullt innblikk i hva som rører seg i regionen og i landet. I tillegg får du en enestående mulighet til å bli kjent med hvordan arbeidet på en norsk ambassade fungerer, inklusive hvordan det er å jobbe i et internasjonalt miljø med både nordmenn og polakker. Ambassaden har ca. 20 ansatte, fordelt på 7 norske diplomater og 13 lokalt ansatte. Sist, men ikke minst får du verdifull innsikt i hvordan diplomatiet fungerer.

Målet med praktikantordningen er at studenter skal få god innsikt i ambassadens daglige virke og utenrikstjenesten generelt. Som praktikant får man derfor svært varierte arbeidsoppgaver, blant annet å bistå i rapportering om politiske og økonomiske forhold i Polen, og om forholdet mellom Norge og Polen. Videre vil aktuelt arbeid inkludere bistand i konsulære saker samt informasjonsarbeid og sosiale medier, tilrettelegging for offisielle besøk, deltakelse på eksterne møter og konferanser, kultursamarbeid og enkelte administrative arbeidsoppgaver, inkludert IKT. Tidligere studentpraktikanter har blant annet hatt bakgrunn fra økonomi, jus, kultur- og statsvitenskap.

I vurderingen av søkerne vil vi legge vekt på følgende:

  • Interesse for Polen og regionen
  • Generell interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, engelsk og gjerne polsk
  • Interesse for og erfaring med sosiale medier og nettpublisering

Praktikanten må være norsk statsborger og under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden. Søkere som tidligere har vært studentpraktikanter i utenrikstjenesten vil ikke bli vurdert. Praktikantplassen er ikke lønnet, men man mottar et stipend til dekning av bo- og levekostnader. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, og utgjør pr. i dag ca. 8 250 NOK pr. mnd. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter. Det må fremlegges dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd ved ankomst.

 

Kortfattet søknad samt CV, karakterutskrift og eventuelle attester sendes til emb.warsaw@mfa.no merket «Søknad på praktikantplass + navn» innen 15. mars 2019. Vennligst spesifiser om søknaden gjelder for høst 2019 eller vår 2020. Spørsmål og henvendelser kan rettes til nåværende praktikant Sophia Milde Grunwald (sophia.milde.grunwald@mfa.no) eller ministerråd Tale Kandal (tka@mfa.no).