NTNU Alumni søker studentassistent på HHiT

Vi søker en student som kan bidra med å skape gode prosjekter mellom alumner i arbeids-og næringsliv og NTNU Handelshøyskolens studenter og ansatte. Hos oss vil du jobbe med varierte oppgaver knyttet til rekruttering, markedsføring, arrangementsstøtte, kvalitetssikring og webarbeid.

Arbeidsoppgaver: 
Studentassisten skal fungere som et av bindeleddene mellom instituttet og NTNU Alumni sentralt, og skal løse et bredt spekter av oppgaver. De viktigste oppgavene er:

Arrangementsstøtte

 • Forberedelser og etterarbeid i forbindelse med arrangementer
 • Praktisk gjennomføring av arrangement

Webarbeid og kvalitetssikring

 • Medlemskontakt (nyhetsbrev, LinkedIn)
 • Oversikt og kvalitetssikring av alumni-databasen

Rekruttering og markedsføring

 • Gjennomføre aktiviteter som stands, informasjonsmøter og workshops
 • Rekruttere nåværende studenter og alumner fra Handelshøyskolen til alumni-nettverket

Generelle kvalifikasjoner

 • Gode datakunnskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner og høy grad av profesjonalitet
 • Student ved NTNU

Tilsetting ved: NTNU Kommunikasjonsavdelingen, Høgskoleringen 1, 7094 Trondheim

Stilling: Studentassistent 20 % stilling. Estimert arbeidstid er én dag per uke. (Maks 120 t per semester.)

Lønn: Lønnstrinn 21 i Statens lønnsregulativ, for tiden brutto kr 155,5 pr time. Lønn utbetales på bakgrunn av månedlig innleverte timelister.

Ansettelsesperiode: Oppstart fortrinnsvis fra desember 2018 / januar 2019. Mulighet for sommerjobb 2019. Ansettelse skjer for ett semester av gangen, med mulighet for forlengelse.

Søknad og CV sendes til: Konsulent Kamilla Østerberg: kamilla.osterberg@ntnu.no
Søknaden merkes: «Studentassistent NTNU Alumni HHS» Søknadsfrist: 20. november 2018

 

TYPE OPPDRAG:
Sommerjobb
Deltidsjobb
STED:
Trondheim
UTDANNINGSOMRÅDE:
Økonomi, ledelse og administrasjon
BRANSJE:
Universitet og høgskole
Markedsføring og reklame
SØKNADSFRIST:
20.11.2018