En gang i året arrangerer Næringslivsutvalget karrieredagen. Dette er skolens største happening og en unik mulighet for bedrifter å profilere seg ovenfor studentene på skolen. På dagen vil det foregå en rekke ulike aktiviteter. Blant annet populærforedrag, mange bedriftstands, og ulike karriererettede presentasjoner fra bedrifter og skoler.
Dette er en unik mulighet for studentene å bli kjent med arbeidsmarkedet, og for bedrifter å profilere seg for fremtidige jobbsøkere.

KD-styret

Styret for Karrieredagen velges internt blant Næringslivsutvalgets medlemmer, og ledes av KD-lederen, som også sitter i kjernestyret. Karrieredagenstyret består av ulike verv, som alle har sitt fokusområde og sammen skaper de en Karrieredag av beste kvalitet for både skolens studenter og de oppmøtte bedriftene.

Leder

Elise Wangensteen Eidskrem

kdleder@nuhhit.no

Nestleder

Iselin Furset

kdokonomi@nuhhit.no

Bedriftsansvarlig (1)

Jostein Ødegaard Evensen

kdbooking@nuhhit.no

Bedriftsansvarlig (2)

Taha Hussein

kdbooking@nuhhit.no

Arrangementansvarlig

Tone Overvik

kdprogram@nuhhit.no

Programansvarlig

Elisabeth Thornton

kdprogram@nuhhit.no

Sponsorsansvarlig

Stina Mysen

kdsponsor@nuhhit.no

Markedsføringsansvarlig

Ingunn Holden Helland

kdmarked@nuhhit.no

Karrieredagen på sosiale medier