En gang i året arrangerer Næringslivsutvalget karrieredagen. Dette er skolens største happening og en unik mulighet for bedrifter å profilere seg ovenfor studentene på skolen. På dagen vil det foregå en rekke ulike aktiviteter. Blant annet populærforedrag, mange bedriftstands, og ulike karriererettede presentasjoner fra bedrifter og skoler.
Dette er en unik mulighet for studentene å bli kjent med arbeidsmarkedet, og for bedrifter å profilere seg for fremtidige jobbsøkere.

KD-styret

Styret for Karrieredagen velges internt blant Næringslivsutvalgets medlemmer, og ledes av KD-lederen, som også sitter i kjernestyret. Karrieredagenstyret består av ulike verv, som alle har sitt fokusområde og sammen skaper de en Karrieredag av beste kvalitet for både skolens studenter og de oppmøtte bedriftene.

Leder

William Skandsen

kdleder@nuhhit.no

Nestleder

Henrik Børresen

kdokonomi@nuhhit.no

Bedriftsansvarlig (1)

Faton Turkaj

kdbooking@nuhhit.no

Bedriftsansvarlig (2)

Ole Jakob Takle Hagen

kdbooking@nuhhit.no

Arrangementansvarlig

Marthe Berg Sørensen

kdarrangement@nuhhit.no

Programansvarlig

Dharan Shan

kdprogram@nuhhit.no

Sponsorsansvarlig

Krish Ruben

kdsponsor@nuhhit.no

Markedsføringsansvarlig

Saskia Wilde Andersen

kdmarked@nuhhit.no

Karrieredagen på sosiale medier