Frontend- og API-utvikler
Norsk Tipping driver betydelig utviklingsarbeid innenfor egen virksomhet, og de digitale salgskanalene spiller en stadig viktigere rolle for selskapets forretning.
Vi baserer vår utvikling på lean- og smidig tankegods, og har i mange år arbeidet etter smidige metoder for IT-utvikling. For ca to år siden tok vi i bruk rammeverket Scaled Agile Framework (SAFe), for å sette smidig inn i en større kontekst i selskapet. På Hamar har vi flere utviklingsteam og støtteteam samt et eget UX-team. I tillegg gjør vi mye utvikling i samarbeid med våre leverandører, og vi kommer til å øke totalkapasiteten i tiden fremover. Scrum og Kanban er fundamentet for teamene, men andre metoder både prøves ut og brukes etter behov.
Vi har nå behov for å styrke vår interne utviklingskapasitet, og søker etter dyktig frontend- og/eller API-utvikler, som har erfaring med å jobbe i smidige team med utvikling av moderne og kunderettede løsninger.
Noen sentrale arbeidsområder: 
 • Utvikling av moderne og spennende kundeløsninger med høy endringstakt
 • Forbedring av eksisterende løsninger samt utvikling av helt nye konsepter
 • Delta i faglige/tekniske diskusjoner i teamet
 • Bidra aktivt med kompetansedeling og være en bidragsyter i faglige forum
 • Ved behov kunne ta rolle som scrum master
Vi ønsker at du: 
 • har gode ferdigheter innen frontend- og/eller API-utvikling og har god helhetsforståelse tilknyttet arkitektur
 • har god kjennskap til dominerende språk, rammeverk og verktøy, som f.eks Javascript, Java, React, Redux, HTML, REST, Microservices o.l.
 • har utdanning på bachelor eller masternivå
 • har kompetanse innen smidig metodikk, arbeidsmetoder og gjerne teamledelse
 • er godt kjent med verktøy for automatisert testing, bygging og deployment
 • er faglig engasjert og holder deg løpende oppdatert innen fagområdet
 • er positiv, løsningsorientert og tar ansvar
 • er en lagspiller og har gode kommunikasjonsevner
Du vil få en unik mulighet til å inngå i et engasjert og dyktig fagmiljø, og det vil bli lagt stor vekt på kompetanseutvikling.

Søknader vil bli behandlet løpende.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med enhetsleder IT-utvikling Per Brønn. Mobil: 482 67 932, per.bronn@norsk-tipping.no
eller personalleder IT-utvikling Jan Westgård. Mobil 971 66 665, jan.westgard@norsk-tipping.no
Søk her!