Bli trainee i Sit!

Sit leter etter nyutdannede siviløkonomer til vår nyetablerte trainee-ordning.

 

Trainee i Sit

Året ditt som trainee i Sit blir et år hvor du får utviklet både fagkompetanse og relasjonsevner. Du vil lære og erfare hvordan økonomistyring fungerer i praksis.
Sit er en organisasjon med rundt 350 ansatte i Trondheim, Ålesund og Gjøvik og vi har ansvar for studentvelferden til rundt 46 000 studenter i disse tre byene. Som organisasjon er Sit verdistyrt og studentenes velferd, nå og i fremtiden, ligger til grunn for alle investeringer og avgjørelser som blir tatt. Med dette følger mange spennende utfordringer og muligheter som du vil få jobbe med det kommende året.
Det er vår økonomidirektør som følger deg opp og du vil samarbeide tett med henne gjennom hele året. Du vil blant annet være hennes høyre hånd under høstens budsjettprosess og utvikling av nytt styringssystem for virksomheten i 2020.
Dette er den første trainee-ordningen til Sit og vi søker deg som også ønsker å være med på å videreutvikle trainee-ordningen vår for framtidige, nyutdannede siviløkonomer.

Kompetanse og egenskaper:

 • Nyutdannet siviløkonom; mastergrad i økonomi
 • Relasjonsorientert, målrettet og nysgjerrig
 • Faglig sterk og med et ønske om å bidra inn i Sits økonomiutvikling

Dine viktigste arbeidsområder:

 • En viktig medspiller, i samarbeid med økonomidirektøren, under etableringen av Sits budsjettforutsetninger for 2020
 • Undersøke hvilke KPIer og nøkkeltall som er viktig for å sikre god økonomistyring i 2020
 • Arbeid med mål og handlingsplaner i forbindelse med Sits førende strategier
 • Risikokartlegging med oppfølgingsplaner
 • Bidra inn i utviklingen av et nytt styringsverktøy for budsjettoppfølging
 • Utvikle gode analyser av Sits virksomhet og et verktøy for å utvikle gode prognoser
 • Annet forefallende arbeid knyttet til økonomistyring i Sit

Vi tilbyr:

Sit er en mangfoldig velferdsorganisasjon og vi er i stadig vekst og utvikling. Hos Sit møter du ansatte som brenner for studentvelferd og -trivsel i studentbyene.
Du blir en del av et raust arbeidsmiljø og du får kollegaer som jobber for å bidra til en arbeidshverdag som er inkluderende, trygg og åpen.

Andre fordeler:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Ung i Sit; et sosialt møtepunkt for unge arbeidstakere
 • Billig treningsmedlemskap hos Sits treningssentre
 • Sentrale arbeidslokaler på Gløshaugen

 

Stillingstype: Trainee, 1 år

Tiltredelse: august 2019

Søknad via SiTs nettsider: https://www.sit.no/om-sit/jobb-i-sit

 

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Lise B. Mjøsund, Økonomidirektør; lise.mjosund@sit.no, 971 09 767

Vi gleder oss til å høre fra deg og ser frem til å lese søknaden din!

 

TYPE OPPDRAG: Internship / Trainee
ARBEIDSSTED: Trondheim
UTDANNINGSOMRÅDE: Økonomi, ledelse og administrasjon
BRANSJE: Økonomi, statistikk, regnskap, ledelse, administrasjon og rådgivning
SØKNADSFRIST: 23.06.2019