Næringslivsutvalget - Handelshøyskolen i Trondheim
Vi knytter studenter og næringslivet sammen