Næringslivsutvalget NTNU Handelshøyskolen
Vi knytter studenter og næringslivet sammen